Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van v.o.f. Voetbaltechniekschool Het Verschil. Deze dienen goedgekeurd te worden bij de inschrijving en tijdens de gehele cursus in acht te worden genomen.

 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld;
 • Het contract tussen v.o.f. Voetbaltechniekschool Het Verschil (hierna VTS-Het Verschil) en de ouder(s)/verzorger(s) van de aangemelde speler, treedt in werking op het moment dat het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld en verstuurd is;
 • De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd, tot het maximum aantal deelnemers is bereikt;
 • Informatie t.b.v. de deelnemers van VTS-Het Verschil wordt verspreid via haar website (www.vts-hetverschil.nl), e-mail (info(at)vts-hetverschil.nl) en/of sociale media. De ouder(s)/verzorgers(s) dienen ervoor te zorgen dat VTS-Het Verschil over de juiste contactgegevens beschikt;
 • VTS-Het Verschil zal er altijd naar streven om de aangeboden trainingen plaats te laten vinden. Echter, bij een te laag aantal inschrijvingen kan VTS-Het Verschil genoodzaakt zijn de inschrijvingen te annuleren;
 • Betaling vindt plaats d.m.v. een automatische incasso. Het totaalbedrag kan in één of twee termijnen voldaan worden, waartussen gekozen kan worden bij het aanmelden;
 • Teruggave van (een deel van) de contributie is alleen mogelijk bij duidelijk gebleken overmacht, zoals een aantoonbare blessure of langdurige ziekte;
 • VTS-Het Verschil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, materiële schade of blessures. Uiteraard doen wij er wel alles aan om dit te voorkomen;
 • Deelnemers dienen tien minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op het sportpark. Bij ziekte/afwezigheid ontvangen wij graag een afmelding via ons e-mailadres info(at)vts-hetverschil.nl;
 • Voetbalschool Winsum is clubonafhankelijk en te gast bij de verschillende accommodaties. Dit houdt in dat deelnemers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan een tijdelijke schorsing of volledige uitschrijving volgen, zonder teruggave van de contributie;
 • Deelnemers zijn verplicht om te trainen in de door VTS-Het Verschil verschafte kleding. Het is dan ook verplicht om een kledingpakket aan te schaffen, wanneer iemand voor het eerst aangemeld wordt bij VTS-Het Verschil. Deze kleding kan in de eventuele latere seizoenen ook gebruikt worden, zodoende hoeft er niet iedere jaargang een volledig kledingpakket aangeschaft te worden;
 • Het kledingpakket bestaat uit een shirt en een trainingspak of trainingstop. Verder moet de deelnemer een zwarte lange of korte broek en zwarte sokken dragen. Deze hoeven echter niet speciaal aangeschaft te worden, als de deelnemer dit al heeft.